Salat, planteslekt i kurvplantefamilien, 150 arter, de fleste i tempererte strøk på den nordlige halvkule. Taggsalat, L. serriola, er utbredt i Sør- og Mellom-Europa og finnes av og til på avfallsplasser i Norge. Før ble også turt, Cicerbita alpina, sibirturt, Mulgedium sibiricum og skogsalat, Mycelis muralis, regnet til slekten Lactuca. Ordet salat brukes også om dyrkede sorter i andre slekter, se f.eks. endivie, julesalat (sikori), vårsalat, salatsennep (rucolasalat).