Skogsalat, flerårig urt i kurvplantefamilien. 40–100 cm høy med tynne blad som er finnet med stor trekantet endelapp. I hver kurv oftest fem lysegule randblomster. Vanlig i urer og kratt nord til midtre Nordland.