Roseskuddveps, årevingeart i familien bladveps. Den voksne er 6 mm lang, svart med to par vinger med tydelige årer. Larven blir opptil 10–12 mm, er hvitgul med tre par brystføtter og åtte par vorteføtter på bakkroppen. Om våren legger de voksne hunnene eggene enkeltvis på skuddspissene. Larven borer seg inn i skuddet og 3–4 cm nedover i margen. Skuddtoppene begynner å henge, blir mørke og visner. Deretter borer den seg ut og overvintrer i jorden med forpupping om våren. Sporadisk opptreden både på ville og dyrkede roser i Sør-Norge, særlig Vestlandet.