Ricercare, på 1500- og 1600-tallet betegnelse for kontrapunktisk instrumentalstykke av skiftende karakter, de tidligste var enkelt anlagt og med et toccata- eller etydemessig preg. Fra midten av 1500-tallet oppstod en ricercaretype for instrumentalensemble, orgel eller lutt med den gjennomimiterte motett som forbilde. Den en-tematiske ricercare fikk stor betydning for utviklingen av fugen; et uttrykk for dette er at den mektige seksstemmige fugen i Das Musikalischer Opfer (1748) av J. S. Bach fikk tittelen Ricercata.