Das Musikalische Opfer, en samling av 13 komposisjoner av J. S. Bach i forskjellige kontrapunktiske former, men som alle har det til felles at de bygger på et tema som ble gitt Bach av kong Fredrik den store av Preussen i Potsdam 1747.