reinbeitesaken

Reinbeitesaken, et langvarig norsk-svensk mellomværende som knytter seg til norske og svenske samers rett til å søke beite for sine reinflokker også i nabolandet. Retten er forankret i den såkalte Lappekodisillen til grensetraktaten mellom Norge og Sverige 1751.

Historikk

Etter hvert som jordbruket økte i områdene der rein fra svensk side hadde sommerbeite i Norge, ble det behov for nærmere regulering av forholdet mellom reindrift og jordbruk. I 1843 ble reinbeitesaken opptatt til behandling av en norsk-svensk kommisjon. Det ble i årene som fulgte omfattende forhandlinger mellom norske og svenske myndigheter om lovreguleringen av disse spørsmål, men til slutt ble en felles lov vedtatt i 1883, den såkalte felleslappeloven. Norge hadde imidlertid et ønske om at den grenseoverskridende reindriften måtte opphøre, men ved Karlstad-konvensjonen 1905 ble det fastsatt av ingen av landene ensidig kunne oppsi Lappekodisillen, og felleslappeloven av 1883 ble gitt fortsatt gyldighet.

Felleslappeloven ble avløst av reinbeitekonvensjon av 1919, og denne ble igjen avløst av reinbeitekonvensjonen av 1972 (lov av 9. juni 1972) som skulle vare i 30 år. Gjennom 1972-konvensjonen ble de svenske samers sommerbeiteområder i Nordland og Troms vesentlig redusert i forhold til 1919-konvensjonen (med henholdsvis ca. 67 og 70 %). De norske samene fikk enerett til visse områder i Sverige for vinterbeiting. I 1997 ble det nedsatt en felles norsk-svensk reinbeitekommisjon som i 2001 fremla innstilling som grunnlag for forhandling om en ny reinbeitekonvensjon. Samme år ble konvensjonen fra 1972 forlenget til 30. april 2005. Forhandlingene mellom Norge og Sverige ble brutt våren 2005 og konvensjonen trådte ut av kraft 1. mai 2005. Reglene i loven av 1972 (som ikke lenger inneholder noen henvisning til konvensjonen) gjelder imidlertid fortsatt. Nye forhandlinger kom i gang høsten 2005 og denne gang er Sametingene i de to land i høyere grad trukket inn. Forslag til ny konvensjon ble fremlagt i 2009, men er ennå ikke ratifisert av Norge og Sverige.

Grensetraktaten 1751 fastsetter også grensen mellom Norge og Finland, og Lappekodisillen gjaldt likeledes her, men i 1852 stengte den russiske tsar grensen for reindrift som et svar på at Norge ikke ville la undersåtter fra Finland fiske ved Finnmarkskysten. Grensen er fortsatt stengt for reindriften. Siden 1922 har de to land gjennom konvensjoner søkt å hindre at rein fra det ene land kommer inn i det andre. Det ble i 1952 oppnådd enighet om å bygge grensegjerder langs hele den norsk-finske grense. Gjerdene var ferdigbygd 1958.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg