Reindrift og reindriftsrett

Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme) reinsdyr. Reindrift er en viktig del av samisk kultur, næringen gir denne kulturen et materielt grunnlag og en rot langt bakover i tid. Reindriften har også stor symbolverdi for samene selv som et eget folk.. Hele artikkelen