Reindrift og reindriftsrett

Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme) reinsdyr.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Ravna

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 15 artikler:

S

  1. Siida