Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme) reinsdyr. Reindrift er en viktig del av samisk kultur, næringen gir denne kulturen et materielt grunnlag og en rot langt bakover i tid. Reindriften har også stor symbolverdi for samene selv som et eget folk.. Hele artikkelen