Betegnelsen legion brukes om militæravdelinger av vervede utlendinger, f.eks. Frankrikes og Spanias fremmedlegioner. I den første verdenskrig opptrådte polske og tsjekkiske legioner. Under den annen verdenskrig ble betegnelsen brukt om avdelinger av ikke-tyskere i den tyske hær (Norske legion). American Legion er navnet på den amerikanske krigsveteranorganisasjonen.