Lokalforsvar, de styrker som er avsatt for forsvar av lokale områder og organiseringen av disse. I Norge er HV-distriktet normalt lokalt forsvarsdistrikt med HV-distriktssjefen som territoriell sjef med operativt ansvar i fred, krise og krig innenfor sine ansvarsområder. Forsvarsstyrkene består av heimevernspersonell; under visse forutsetninger kan HV-distriktssjefen disponere også andre styrker som befinner seg innen forsvarsdistriktet.