Præriesnipe, fugleart i snipefamilien. En duestor, langhalset og brunspraglet vadefugl som forekommer på prærien og i andre gressområder i Nord-Amerika. Påtruffet to ganger i Norge per 2003 (Hedmark 1994, Møre og Romsdal 2002). Opptrer tilfeldig i Vest-Europa. Overvintrer normalt i Sør-Amerika.