Spover, og Limosa, to fugleslekter i snipefamilien. Omfatter henholdsvis 8 og 4 arter utbredt i Nord-Amerika og Eurasia. 4 arter hekker i Norge: storspove, småspove, svarthalespove og lappspove. I tillegg er dvergspove observert.