Perlefirfisle, krypdyrart i familien firfisler. Den største av firfisleartene, kroppslengden er normalt ikke stort mer enn 20 cm, men med den lange halen kan totallengden komme opp i 80–90 cm. Ryggen grønn med svarte flekker som ofte danner ringer. Gjerne blå flekker langs kroppssidene. Lever i sørvestlige Europa (Iberiske halvøy, Sør-Frankrike, nordvest i Italia) og nordvestlige Afrika.