Oljetankskip, skip som frakter råolje eller oljeprodukter. Skip som er utstyrt for frakt av flere typer last samtidig, kalles parceltanker; tankskip som frakter olje fra et offshore oljefelt til en terminal, kalles shuttletanker eller bøyelaster (se bøyelasting).