C22H23NO7, et av hovedalkaloidene i opium. Utvinnes av opium hvor det kan utgjøre opptil 11 %. Krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 176 °C, lite løselig i vann. Narkotin ligner i fysiologisk henseende morfin, men virker svakere narkotisk enn dette. Brukes pga. hostestillende virkning i hostemedisiner. Den venstredreiende formen kalles også noskapin, mens den optisk inaktive formen, racematet, kalles gnoskopin.