-in, suffiks i navn på kjemiske forbindelser som verken viser sure eller basiske egenskaper. Brukes spesielt i navn som glyserin, stearin, gelatin, protein, insulin, og for heterosykliske forbindelser, bl.a. dioksin.