Myrklapperslange, krypdyrart i gruveslangefamilien. Den største av dvergklapperslangene, 95 cm lang, mørk grå med brune flekker langs ryggen. Har sterk gift og er meget fryktet, da den nærmer seg byttet lydløst fordi «ranglen» nesten ikke høres, men er den minst aggressive av klapperslangene. Trives i sumper og fuktige skoger hvor den lever av frosk, øgler og smågnagere. Lever i Nord-Amerika, øst for Rocky Mountains.