Miljøundervisning, foregår på alle nivåer i grunnskole, videregående skole, høyskoler og universiteter. I grunnskolen er miljøundervisningen tverrfaglig og kommer inn både i samfunnsfag, naturfag, kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Hensikten er å få elevene til å skaffe seg innsikt om mangfoldet og sammenhengene i naturen og samspillet mellom menneskene og naturen. Internasjonalt koordineres miljøundervisning bl.a. av FNs internasjonale miljøundervisningsprogram, IEEP.