Offentlig miljøpolitikk

Fagansvarlig

Gisle Andersen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 12 artikler: