Besørges av Omsetningsrådet på vegne av samvirkeorganisasjonene i henhold til lov om omsetning av jordbruksvarer av 1936 (se omsetningsloven). Den finansieres med omsetningsavgift og for en del med statsbevilgninger. Bestemmelser om markedsregulerende tiltak finnes også i jordbruksavtalen. Også Verdens handelsorganisasjon har bestemmelser som påvirker norsk markedsregulering. Dert er innført begrensning på hvor mye et land har anledning til å eksportere av jordbruksvarer som er produsert med tilskudd fra staten. Ved siden av markedsreguleringen virker organisasjonene også for en produksjonsregulering, bl.a. ved utarbeidelse av prognoser, ved sesongmessig prisdifferensiering og ved produksjonskvoter, f.eks. i melkeproduksjonen.