markedsregulering av jordbruksvarer

Markedsregulering av jordbruksvarer besørges i Norge av Omsetningsrådet på vegne av samvirkeorganisasjonene i henhold til lov om omsetning av jordbruksvarer av 1936 (se omsetningsloven). Markedsreguleringen finansieres i hovedsak med omsetningsavgifter. Bestemmelser om markedsregulerende tiltak finnes også i jordbruksavtalen.

Verdens handelsorganisasjon har bestemmelser som påvirker norsk markedsregulering og har forbudt eksport med støtte fra omsetningsavgifter. Eksport av ost med slik støtte fra Norge er faset ut i 2020.

Ved siden av markedsreguleringen virker samvirkeorganisasjonene også for en produksjonsregulering, blant annet ved utarbeidelse av prognoser, ved sesongmessig prisdifferensiering, lagerhold og ved produksjonskvoter og konsesjonsgrenser for maksimal produksjon i kjøtt- og melkeproduksjonen. Driften av opplysningskontorene for de ulike jordbruksråvarene delfinansieres av omsetningsavgiftene.

Markedsbalansering

Regjeringen Solbergforsøkte ved flere anledninger på grunnlag av utvalgsinnstillinger å liberalisere markedsreguleringen for jordbruksråvarer. En viktig detalj er at begrepet markedsregulering erstattes med markedsbalansering.

I etterkant av Stortingets behandling av Stortingsmelding 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon, ba Landbruks- og matdepartementet i september 2017 Omsetningsrådet om å gjennomgå sitt regelverk for markedsbalansering.

Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer fastsettes i forskrifter. I gjeldende forskrift videreføres produsentenes ansvar for markedsbalanseringen, der produsentsamvirkene står for gjennomføring med mottaks- og reguleringsplikt for jordbruksråvarene ku- og geitemelk, visse kjøttslag, egg og korn. Meierisamvirket Tine er tildelt ansvaret for balansering av markedene for melkeprodukter, NORTURA har fått ansvar for råvaremarkedene for kjøtt og egg, mens Felleskjøpet har fått ansvaret for korn. Samvirkenes rolle som markedsregulatorer skal i følge forskriften ikke være «konkurransevridende».

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg