C6H5CHOHCOOH, organisk hydroksysyre med smeltepunkt 119 °C. Kan utvinnes av glukosidet amygdalin ved behandling med saltsyre. Når dette spaltes, oppstår det foruten mandelsyre også benzaldehyd, glukose og hydrogencyanid (blåsyre). Vanligvis fremstilles mandelsyre syntetisk. Den har anvendelse i organiske synteser og i enkelte farmasøytiske preparater. Syren kan vise optisk aktivitet, og fra amygdalin får man den venstredreiende formen. Man kjenner også den høyredreiende formen og racemisk (inaktiv) mandelsyre. Alle tre er krystallinske stoffer.