Beregning av én eller et sett av søkte størrelser når det er gjort flere målinger enn hva som er nødvendig for å bestemme størrelsen(e) entydig. Utføres etter visse prinsipper, f.eks minste kvadraters metode, slik at de de(n) beregnede størrelsen(e) etter utjevningen får entydig(e) og etter visse kriterier optimal(e) verdi(er).