Satsmåling, metode for retningsmåling der to eller flere retninger måles som en enhet i én måleoperasjon. Hver enhet kalles en sats. Satsen kan måles ved gjennomslag om horisontalaksen på en teodolitt, og man sier da at målingene måles i en fullsats (se vinkelmåling).