Totalstasjon, betegnelse for kombinert elektronisk teodolitt og avstandsmåler, som i tillegg er utstyrt med elektronisk målebok for registrering, beregning og lagring av nødvendige data. Instrumentet brukes ved takymetri.