Målebok, bok brukt av landmåler i felt til å notere observasjoner og målinger, gjerne supplert med skisser. I dag brukes elektronisk målebok koblet direkte til instrumentet (GPS-mottaker, totalstasjon). Fra måleboka eksporteres observasjonene til beregningsprogrammer for videre bearbeidelse, eller beregninger gjøres direkte i måleboka.