Longyearbyen på Spitsbergen, Telenors nordligste FM-kringkaster og fjernsynssender. Den er verdens nordligste kystradiostasjon, men fjernstyres nå fra Bodø. Kringkastingsstasjonen ble åpnet 22. november 1911. Frem til 1972 foregikk alt telesamband på kortbølge. I 1972 startet forsøk med satellittkommunikasjon (telefon, data, teleks), permanent ordning fra 1979, fra 1984 ble det opprettet fast satellitt-fjernsynssamband til fastlandet. Inntil 2004 gikk all telekommunikasjon over Isfjord Radio. Nå benyttes optiske fiberkabler til forbindelse med fastlandet.