Kortørerev, også kalt zorro eller strandrev, Atelocynus microtis,rovdyrart i hundefamilien. Har en kort hale og korte, avrundede ører. Pelsen er mørkfarget med et svart bånd over ryggen. Undersiden er rødbrun eller rødaktig, iblandet noe svart eller grått. Katteaktig gangart. Lever i tropiske skoger i Amazonas- og Orinoco-bekkenet i Sør-Amerika. Den er sjelden, og man vet lite om dens biologi. Trolig truet av utryddelse.