Kompassplanter, planter som stiller sine bladplater loddrett og omtrent i retningen nord–sør, slik at de unngår altfor sterkt sollys midt på dagen, mens de kan nyte godt av det svakere lyset om morgenen og kvelden. Eksempler på slike planter er taggsalat, Lactuca serriola, som bl.a. vokser på avfallsplasser i Sør-Norge, og Silphium laciniatum fra prærien i Nord-Amerika.