Jerusalemsøtvier, meterhøy busk i søtvierfamilien, hjemmehørende på Madeira, vanlig stueplante hos oss. Blanke, lansettformede blad, små, hvite blomster, og kuleformede, oransjerøde, giftige bær som minner om små tomater.