Inkaspissmus, pattedyrfamilie i ordenen pungdyr. Små spissmuslignende dyr som omfatter 2 slekter med til sammen 7 arter. Vekt fra 14–41 g. De har lang snute med mange værhår. Snuten har gitt dem det misvisende navnet -spissmus, som de systematisk ikke har noe med å gjøre. Øynene er små og synet dårlig. Halen ligner en rottehale og er omtrent så lang som kroppen. Hunnen har ikke pungen som er typisk for pungdyrene. Dyrene er nattaktive og lever av insekter og andre små virvelløse dyr. Forekommer i høyereliggende strøk, fra fuktige skoger til tørrere terreng. Finnes i Andesfjellene i Sør-Amerika, fra det sørlige Venezuela til det sørlige Chile.