Krabbehegre, fugleart i hegrefamilien. En liten hegre, 35–48 cm lang, farger varierende, men overveiende mørk, grønnlig fjærdrakt. Gule bein. Hekker over store deler av tropisk Afrika og fra Sør- og Øst-Asia til Australia og Stillehavsøyer, samt i Sør- og Mellom-Amerika. En nært beslektet art hekker i Nord- og Mellom-Amerika samt Vestindia. Krabbehegre er observert én gang i Norge, men funnet kan skyldes en fugl rømt fra fangenskap.