Tidevann, flo og fjære, er en regelmessig veksling i vannstanden som forekommer overalt langs kystene. Den laveste vannstanden kalles fjære eller lavvann, den høyeste flo eller høyvann. I innhav og innsjøer er tidevannet som regel helt ubetydelig. Tidsrommet mellom to høyvann eller to lavvann er i våre kystområder cirka 12 timer og 25 minutter, det vil si et halvt månedøgn. Hele artikkelen