Oseanografi

Hav er den sammenhengende vannmasse som omgir Jordens fastland. Hele Jordens overflate er 510 mill. km2, herav er 361 mill. km2 hav, eller 70,8 %.Geografisk deles verdenshavet i de tre store hav, Atlanterhavet (106 mill. km2), Stillehavet (180 mill. km2) og det Indiske hav (75 mill. km2), som alle strekker seg til Det antarktiske kontinent. Det isfylte havet omkring Det antarktiske kontinent blir oftest betraktet som et eget hav, Sørishavet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Barthel

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Fysisk oseanografi
  2. Havforskere, organisasjoner og ekspedisjoner

Inneholder 30 artikler: