Debitor (også ofte kalt skyldner) er den som i et forpliktelsesforhold skylder noe. Det debitor skylder, vil ofte være penger, men kan også være en ting eller en tjeneste. Den debitor skylder noe til, kalles kreditor (eventuelt kravshaver eller fordringshaver).