Ertegallmygg, tovingeart i gallmyggfamilien, Cecidomyiidae. 2 mm lang med 1 par klare vinger. Larven er 2–3 mm, gulhvit, fotløs og har evnen til å sprette. Eggene legges i blomsterknoppene. Larveangrepet fører til at begeret får oppsvulmede pukler og at skudd og blomster blir forkrøplet, delvis med rosettdannelse. To generasjoner om året. Fra 1930-årene et alvorlig skadedyr på Sørlandet, særlig på margerter. Offentlige regler om karantenedyrking kunne oppheves i 1950-årene pga. nye ertesorter og dyrkningsteknikk.