Faglitteratur, brukes ofte som et synonym for sakprosa, litteratur som i en resonnerende og nøktern stil fremstiller et emne, i motsetning til oppdiktet litteratur, skjønnlitteratur.