Santa Conversazione er i billedkunsten betegnelse for gruppebilder av helgener, oftest med Madonna med barnet som sentralfigur. Vanligvis gjengis ingen bestemt handling, men samtale eller annen stillferdig beskjeftigelse. Santa Conversazione ble utviklet på slutten av 1400-tallet med Giovanni Bellini og Jacopo Palma som de klassiske representanter.