Edelgranlus, nebbmunnart i familien bartrelus, Adegidae. Under 1 mm lang og svart av farge. Lusene suger på stammen av edelgran og skiller ut et hvitt, ull-lignende voksbelegg rundt seg. Om våren suger lusene på de nye nålene slik at skuddene dør. Edelgranlus er kommet til Norge sammen med sitt vertstre fra Mellom-Europa.