Ved universiteter og høyskoler tittel for den akademiske lederen av et fakultet eller tilsvarende avdeling. Dekanus velges av fakultetsrådets medlemmer eller ansettes på åremål. Fakultetets nestleder har tittelen prodekanus.