passasjerbefordring

Passasjerbefordring, transport av personer. Offentlig persontransport spiller en meget viktig rolle i samfunnslivet og har derfor vært gjenstand for en ganske omfattende regulering gjennom samferdselslovgivningen m.m. Samfunnsmessige hensyn skal tilgodesees ved at myndighetene må godkjenne f.eks. ruteplaner og billettpriser, og det er gitt inngående sikkerhetsregler for å unngå personskade. I Norge må man ha bevilling av Samferdselsdepartementet eller fylkeskommunen for å drive ervervsmessig persontransport med motorvogn eller persontransport i rute med luftputefartøy eller med annet fartøy over 8 m lengde tilsvarende 4 bruttotonn (yrkestransportloven av 21. juni 2002). For rutetrafikk med fly kreves konsesjon av Kongen, mens annen passasjerbefordring med fly kan drives med bevilling fra Samferdselsdepartementet (luftfartsloven av 11. juni 1993). Drift av jernbane og sporvei krever tillatelse fra Samferdselsdepartementet (jernbaneloven av 11. juni 1993).

Faktaboks

Uttale
passasjˈerbefordring

For passasjerbefordring med bil gjelder reglene i bilansvarsloven av 3. feb. 1961, se bilansvar.

Ved passasjerbefordring med fly er flyselskapets (fraktførerens) ansvar regulert i luftfartsloven. Se luftrett.

Når det gjelder passasjerbefordring med tog, er ansvaret regulert i jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977. Jernbanen plikter å betale erstatning selv om den ikke kan bebreides for skaden (objektivt ansvar).

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg