Crwth, instrument av lyretypen med gripebrett, et av Europas eldste strykeinstrumenter, også kalt crotta eller crowd. Av usikker opprinnelse. Instrumentet er i bruk i Wales, Irland og Bretagne helt til 1800-tallet.