Gripebrett, brett festet under og parallelt med strengene på strengeinstrumenter. Ved at strengen trykkes mot gripebrettet med fingrene, blir den svingende del av strengen kortere og tonen høyere. På noen instrumenter er gripebrettet inndelt med tverrbånd for å fiksere tonehøydene.