Bukkeblad, urt i bukkebladfamilien. 20–30 cm høy med traktformede blomster som er røde utvendig og hvite med lange skjegghår innvendig. Bladene er trekoplede. Tidligere brukt bl.a. mot magebesvær. I Norge er bukkeblad en vanlig plante i myr og ved bekker og tjern til langt opp på fjellet. I Nord-Skandinavia er bladene og jordstenglene et viktig tilskudd til reinbeitet. Også brukt til mat for mennesker i nødstider. Røttene ble da tørket og malt til mel som ble blandet i brødmelet for å drøye dette.