Bukkebladfamilien er en plantefamilie med omtrent seksti arter i seks slekter. De fleste artene er vann- eller sumpplanter med flytende blader. Karakteristisk er at mange av artene har kronblad med frynsete kant. I Norge finnes en art bukkeblad som er vanlig i myr og vannkanter i hele landet. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel