Blåmyske, ettårig urt i maurefamilien. 5–25 cm høy med blå blomster, smale, kransstilte blad. Vokser på avfallsplasser i Sør-Norge.