Besifring, et system, med lokale variasjoner, for angivelse av harmonier (akkorder) ved hjelp av bokstaver, symboler og tall. Akkordens grunntone angis med stor bokstav (C, F, G), mollakkorder liten eller stor bokstav med m, min eller –, toner utover ordinær treklang med tall (6, 7, 9, 11), halvtone opp eller ned for en av disse med + eller -, (Fm7-5 = F mollseptim med senket kvint, det vil si tonene F, Ass, Cess og Ess).