F, tone, fjerde trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i F-dur og f-moll; toneart og akkord med f som grunntone (stor og liten bokstav for henholdsvis dur og moll). Tonen f senket med en halvtone kalles fess, hevet med en halvtone fiss.