Om middel mot noe, f.eks. antiflyrakett, antidepressive legemidler.