Aleatorikk, (av latin 'terning'), innen musikk om forløp der visse elementer ikke er forutsigbare, men er basert på tilfeldigheter. Slike tilfeldige prosesser kan brukes av komponisten ved utarbeidelsen av selve partituret eller de kan overlates til utøverne, som da ved oppføringer har muligheter for valg og improvisasjon innen gitte rammer.