Acetamid, (av acet-), eddiksyrens amid, CH3CONH2. Fremstilles bl.a. ved tørrdestillasjon av ammoniumacetat. Krystallinsk stoff, smeltepunkt 81 °C, kokepunkt 222 °C. Brukes bl.a. i kjemisk syntese og i teknikken for øvrig.