Abietinsyre, (av Abies, 'edelgran'), C19H29COOH, organisk syre som utgjør hovedbestanddelen av alminnelig harpiks (kolofonium). Syren er beslektet med diterpenene (se terpener). Tungmetallsalter av abietinsyre brukes som tørremidler (sikkativer) i malingfabrikasjon, andre salter brukes som emulgeringsmidler. Estere av syren brukes til fremstilling av kunstharpikser for maling og lakker.